Nya Lingenässkolan i Kristianstads kommun
Kristianstads kommun uppför nya Lingenässkolan med idrottsanläggning under perioden 2016 – 2019. Kommunen uppför en nybyggnation på det obebyggda fältet Näsby fält som angränsar till områdena Gamla Näsby och Gamlegården, ett villaområde och ett område med flerbostadshus. Platsen har närhet till Vattenriket med dess rika djur- och växtliv, ett natur- och rekreationsområde. Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads vattenrike. Området är utsett till ett biosfärområde av Unesco, ett modellområde för hållbar utveckling. Lingenässkolan och/eller dess närmiljö har förutsättningar för att bli en del av detta. Om skolan inkluderas i de upplevelser som hör Vattenriket
till ser skolan detta som positivt.

Upphandlingsprinciper
Projektet håller hög grad av öppenhet och vedertagna principer för beställning av offentliga konstverk liksom LOU. Alla yrkesverksamma konstnärer har givits möjlighet att anmäla sitt intresse för att tävla om gestaltningen. Tävlingen är utformad som en tvåstegstävling och utlyses med ett selektivt förfarande över tröskelvärdet enligt 2 kap. 16 § LOU.
 
Konstprojektet kan komma att delas upp i ett, två eller tre skilda uppdrag. Det utlyses en prekvalificering för yrkesverksamma konstnärer att inkomma med intresseanmälan (etapp 1) genom kommunens annonseringsplattform. Annonstiden är minst 40 dagar. Därefter tilldelas minst 5 konstnärer skissuppdrag. Juryns sammansättning med minst 5 sakkunniga uppfyller kriterierna i båda fallen.
 
Inbjudan till etapp 1 sker genom kommunens upphandlingsenhet samt via annonser i dagspress, på kommunens hemsida, genom web-plattformar som är kända för oss, t ex Konstpool, annonsering på KROs hemsida (Konstnärernas Riksorgansiation) och genom mailutskick till alla konstnärer som är anslutna till Konstnärscentrum i Sverige med hjälp av KC:s centrala kansli. Vi ser gärna även konstnärer utanför Sverige som sökanden.

Huvudkriterier för urvalet; bedömning av konstnärens förmåga till:
                  konstnärligt uttryck
                  originalitet och konstnärlig integritet
                  materialval och tekniska lösningar
                  samspel med platsens karaktär

Kristianstads kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att inkomma med intresseanmälan för konstnärlig gestaltning till NYA LINGENÄSSKOLAN senast den 16/9 2016.
För mer information:
 
http://www.opic.com/org/kristianstads_kommuns_upphandlingar

Vinnande förslag utomhus
Christensen & Dahl (NO)
Transformer

Förslaget utgörs av en storskalig skulptur i cortenstål och tillhörande bänkar i betong och trä, planteringsytor  och markbelysning. Konstnärerna vill placera verket utanför huvudentrén, på den ”torgbildning” som uppstår där. Det välkomnar barn och vuxna till skolan och det tillför omgivningen ett skulpturalt och rumsbildande element även efter skoltid.
 
Skulpturens form är abstrakt och arkitektonisk. Den anspelar på, och förstärker, skolans egen arkitektur, och den gör så att torgytan framför skolan tycks få en mindre i skala genom att skulpturen är stor. Skulpturen har 3 ”ben” och har därutöver två rektangulära asymmetriska former i två plan. Dessa representerar utveckling, växande, institutionen och dess människorna tar och ger form och skapar nya ramverk gemensamt. Bänkar och planteringar finns redan i planen för skolans utemiljö och konstnärerna föreslår här en gemensam utformning som gör att hela platsen hänger ihop estetiskt.

Planerad invigning: våren 2019

Vinnande förslag inomhus
Annee Olofsson (SE)
Det var en gång ett träd


Förslaget tar sin utgångspunkt i den lind som står på ängen där skolan ska uppföras. Lingenäs betyder lind. Trädet ska fällas i samband med nybyggnationen. Konstverket innefattar flera delar och är därmed skalbart. 1) fotografering av trädet innan det fälls under maj månad när det är som mest skirt och grönt (mellan hägg och syrén). Fotografiet produceras i storformat och placeras i skolans entrédel (hus A). 2) Trämaterialet från den nedtagna trädet används för att göra en text i relief på väggen mittemot fotografiet.

Planerad invigning: våren 2019