Kristianstads nya arenaområde
blir ett funktionellt och attraktivt idrottsområde med möjlighet till utveckling. Området står färdigt i slutet av 2018.
 
Områdets innehåll
-  Ny huvudarena för spel i Damallsvenskan, Superettan och Superserien enligt Svenska Fotbollsförbundets och Svenska Amerikansk fotbollsförbundets krav. Det gäller bland annat 1000 sittplatser, belysning, omklädningsrum samt serveringsytor.
- Två konstgräsplaner för att utöka antalet speltimmar för föreningarna.
- Upprustning av dagens friidrottsanläggning med bland annat renoverade banor, kastbur, omklädningsrum och sekretariat.
- Tre utomhustennisbanor.
- Ny parkering norr om Ringvägen, bredvid varuhuset Maxi.

Byggfakta
                  Beställare: Kommunledningskontoret, Kristianstads kommun
                  Byggprojektledning: Benny Eklund, C4 Teknik, Kristianstads kommun
                  Entreprenör: NCC
                  Arkitekt: FOJAB (Rebecca Saaby)
                  Landskap: TYRÈNS (Anna Svensson)
                  Markarbeten:
 
Kristianstads arenaområdes konstnärliga gestaltning
Konstprogrammet riktas till den nya läktarbyggnaden. Det gäller framförallt betongfasaden i bottenvåningen mot söder längs med Ringvägen. Byggnadens längd mäter 100 meter och höjden i bottenplan 3,5 – 4 meter. Byggnadens ytskikt är upphandlat och hela huset är beräknat att vara färdigt vid årsskiftet 2017/2018. Det innebär att konst inte kan projekteras samtidigt med upphandlingen av byggnaden men bedömningen är att det är fullt möjligt att addera konstinslag till fasaden. Konstverkets material och uttryck är öppet, det kan vara ljus, ljud, text, relief, måleri eller något annat.

Upphandlingsprinciper
Projektet håller hög grad av öppenhet och vedertagna principer för beställning av offentliga konstverk liksom LOU. Alla yrkesverksamma konstnärer ges möjlighet att anmäla sitt intresse för att tävla om gestaltningen. Tävlingen är utformad som en tvåstegstävling och utlyses enligt LOU.
 
Konstprojektet utlyses med en prekvalificering för yrkesverksamma konstnärer att inkomma med intresseanmälan (etapp 1) genom kommunens annonseringsplattform. Annonstiden är minst 30 dagar. Därefter tilldelas 5 konstnärer skissuppdrag. Juryns sammansättning med minst 3 sakkunniga uppfyller kriterierna i båda fallen.
 
Inbjudan till etapp 1 sker genom kommunens upphandlingsenhet samt via annonser i dagspress, på kommunens hemsida, genom web-plattformar som är kända för oss, t ex Konstpool, annonsering på KROs hemsida (Konstnärernas Riksorgansiation) och genom mailutskick till alla konstnärer som är anslutna till Konstnärscentrum i Sverige med hjälp av KC:s centrala kansli. Vi ser gärna även konstnärer utanför Sverige som sökanden.
 

LOOK AT YOU under installationsarbetet
LOOK AT YOU under installationsarbetet

Vinnande förslag
Inges idee
LOOK AT YOU

c:a 950 ombyggda plastsitsar

Konstnärsgruppen Inges Idees förslag tar hela fasaden mot öster, norr och väster i anspråk, delen ovanför fönsterraden. Konstverket består av c:a 1 000 platssitsar i 8 olika färger. Det är industitillverkade sitsar som används på läktare vid idrottsarenor. De utformas så att de får en lekfullt ”figurativ” karaktär, två hål för skruvar får en avvikande färg så att de kan påminna om ögon i ett ansikte. Blandningen av färger syftar till att verka inkluderande, alla lag, sporter och åskådare är välkomna oavsett färg. Sitsarna placeras på fasaden så att de tittar på, och välkomnar, människor som anländer till byggnaden. Idén är att konceptuellt vända på läktaren, från att den är horisontellt riktad mot spelplanen till att den här vänds vertikalt mot gatan. Konstverket accenturerar på så sätt byggnadens funktion som sittyta för en stor mängd människor.
 
Gestaltningen skapar en sammanhängande yta, en banderoll och en inramning längs fasaden. Hela våningsplanet ges härmed ett stringent  och sammanhängande uttryck som är förankrat i arkitekturens uttryck. Man känner omedelbart arenans storlek och besökskapacitet. Den långa fasaden rytmiseras på ett kroppsligt kännbart och förståeligt sätt. Byggnaden ges en stark identitet varje dag, året runt.

Invigning: 26 maj 2018